TRUCA O ENVIA UN MAIL PER DEMANAR HORA

Política de privacitat

Política de privacitat

En la present Política de Privacitat es proporciona tota la informació sobre el tractament de les dades personals dels usuaris d’aquesta pàgina web (d’ara endavant, la “Web”).

Aquesta Política de Privacitat no és aplicable als tractaments de dades personals realitzats en relació amb els serveis proporcionats als usuaris a través de l’Àrea Privada, els quals pots consultar a la Política de Privacitat específica d’aquella àrea.

Si vols consultar la informació sobre Cookies, pots fer-ho a la Política de Cookies, accessible des de l’enllaç situat al peu d’aquesta pàgina web.

  1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
  2. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
  3. FINALITATS I BASES LEGITIMADORES
  4. TERMINI DE CONSERVACIÓ
  5. DESTINATARIS
  6. DRETS
  7. ORIGEN DE LES DADES

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
El Responsable del tractament de les teves dades és VITHAS SANIDAD, S.L.U. (d’ara endavant, “Vithas”), amb domicili social a Carrer Arturo Soria, 107, 28043 (Madrid) i NIF B-18007203, en ser la propietària i responsable de la Web.

2. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
El Grup Vithas ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades per a totes les entitats del Grup.

Pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les teves dades personals a l’adreça proteccion.datos@vithas.es.

3. FINALITATS I BASES LEGITIMADORES

Finalitat

Base legitimadora

Categories de dades

4. TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades pels usuaris a través dels canals de comunicació per remetre sol·licituds d’informació, suggeriments, etc., així com perquè els contactin des de Vithas o els seus centres, seran tractades pel temps necessari per gestionar aquesta sol·licitud.

Les dades personals proporcionades en la sol·licitud per concertar una cita seran tractades pel temps estrictament necessari per concertar aquesta cita o fins que l’usuari indiqui la pèrdua d’interès a concertar aquesta cita finalment. No obstant, una vegada concertada la cita, les dades seran tractades per a la prestació de l’assistència sanitària sol·licitada, de conformitat amb la informació que al client se li faciliti amb anterioritat a la prestació d’aquesta assistència.

5. DESTINATARIS

Vithas podrà comunicar les dades personals dels usuaris a les següents categories de destinataris:

Sense perjudici de l’anterior, les dades personals que ens facilitin els usuaris podran ser accedides per proveïdors de serveis de Vithas dels sectors de tecnologia i sistemes d’informació, gestió administrativa, màrqueting i assessorament legal i consultoria. Aquests proveïdors només accediran a aquestes dades personals sota les instruccions i supervisió de Vithas, i amb l’única finalitat de realitzar el servei que Vithas els hagi contractat.

Vithas podrà fer transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, emparant aquestes transferències en Decisions d’Adequació adoptades per la Comissió Europea. En cas de no existir una Decisió d’Adequació, les transferències internacionals, que tindran caràcter excepcional i es realitzaran sempre que siguin imprescindibles per al desenvolupament de la teva relació amb l’entitat, quedaran emparades per garanties adequades previstes al Reglament General de Protecció de Dades i resta de normativa daplicació.

Les transferències internacionals que puguin produir-se arran de l’ús de cookies o tecnologies similars i les possibles transferències internacionals en el marc de la prestació assistencial, podran consultar-se a la Política de Cookies i en Protecció de Dades en qualsevol moment a través dels enllaços disponibles a el peu de la pàgina web de Vithas.

Pots sol·licitar més informació sobre qualsevol de les anteriors transferències internacionals dirigint-te a proteccion.datos@vithas.es.

6. DRETS

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament que fem de les teves dades personals, així com retirar en qualsevol moment els consentiments que haguessis prestat.

Per exercir els teus drets, pots dirigir-te per correu postal a l’adreça C/Arturo Soria, 107, planta 4a, 28043 (Madrid), o per correu electrònic a l’adreça proteccion.datos@vithas.es, acreditant la teva identitat.

Així mateix, t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

7. ORIGEN DE LES DADES

Normalment, obtenim les dades directament de l’interessat que ens les proporciona a través del formulari pertinent.

No obstant, quan facis ús dels formularis i botons establerts per Vithas en les diferents xarxes socials (per exemple, formularis de Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn), és possible que obtinguem informació bàsica del teu perfil a través de la xarxa social en qüestió, que et notificarà de la cessió de les teves dades a Vithas.

Grup Mèdic Garraf

Grup Mèdic Garraf